സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്സും

More: ബാക്കപ്പ് & യൂട്ടിലിറ്റികൾ , വീഡിയോയും ഓഡിയോയും , IOS മാത്രം , മാക് മാത്രം , ഇമെയിലും സന്ദേശമയയ്ക്കലും , ബ്രൗസറുകളും ഇൻറർനെറ്റും , Android മാത്രം , സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് , ആന്റിവൈറസും സുരക്ഷയും , വിൻഡോസ് മാത്രം , വാർത്തകളും റഫറൻസും